Cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho HA Contest. Hiện tại tác giả đang có một số vấn đề về kinh phí nên chưa thể mua host cho HA Contest được. HA Contest sẽ hoạt động chính thức lại vào ngày 25/07/2020 để phục vụ cho cuộc thi Sáng tạo trẻ TP Đông Hà 2020.